Poštové a ďalšie služby

V každom našom centre funguje sekretariát zabezpečujúci evidenciu pošty pre klientske spoločnosti.
Každá prichádzajúca obálka je riadne zaevidovaná v knihe prijatej pošty a vďaka automaticky generovaným avízam eliminujeme straty či meškanie dôležitej korešpondencie.

Ďalej ponúkame:
  • Založenie s.r.o.
  • Založenie a.s.
  • Založenie org. zložky
  • Predaj spoločnosti
  • Predaj platcov DPH
  • Zrušenie spoločnosti
  • Likvidácia spoločnosti